Brainonwork.com

Casemanagement

BRAIN ON WORK

Casemanagement

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter stelt de werkgever een casemanager aan om u te begeleiden in het verzuimproces. Maar wat doet een casemanager nou eigenlijk en wie is deze persoon in de organisatie. Sommige werkgevers kiezen ervoor om een leidinggevende aan te stellen als Casemanager. Dit kun je doen als een vrije kleine organisatie hebt. Is de organisatie groter dan is het beter om een externe casemanager aan te stellen.

Zieke werknemers moeten op grond van de Wet Verbetering Poortwachter actief worden begeleid bij hun herstel proces en terugkeer naar het werk. Verder bij langdurig dreigend verzuim zal er regelmatig een plan van aanpak moeten worden gemaakt en worden bijgesteld. In de praktijk neemt vaak de administratie toe als het verzuim langer duurt. Het is dus zinvol als iemand een coördinerende rol op zich neemt. Verzuim is een vak apart. Deze persoon moet erop toezien dat de taken ook daadwerkelijk opgevolgd worden. Deze persoon heeft kennis van zaken en zal eerder in staat kunnen zijn knelpunten te signaleren. Daar waar de leidinggevende nu de taak als casemanager op zich krijgt, heeft hij zij ook een pet van het verzuim/UWV op. Dat kan in sommige gevallen lastig zijn. 

Nadelen

⦁ Als het traject langer duurt, wordt het steeds ingewikkelder en ontbreekt het de leidinggevende vaak aan kennis om  creatief en pro actief te kunnen handelen.

⦁ In bedrijven waar leidinggevende sterk worden afgerekend op productie normen heeft het voeren van het casemanagement geen hoge prioriteit. De kans is groot dat de werknemer langer ziek blijft dan noodzakelijk.

⦁ In de praktijk heeft een leidinggevende te weinig maken met langdurig verzuim. Hierdoor ontbreekt vaak de ervaring om de rol van casemanager goed uit te voeren.

⦁ Gedurende het traject kunnen er oorzaken van het verzuim boven water komen waar de leidinggevende een rol in heeft gehad. Dit kan de relatie onder druk zetten en het proces vertragen en de kans op een arbeidsconflict vergroten.

⦁ Als de werkdruk te hoog ligt kan de werknemer zich niet gehoord en gewaardeerd voelen. Aandacht is de key voor iedereen die in het verzuim terecht komt. Hoe graag willen we horen dat we er wel aan toe doen en dat het waardevol is dat je er bent.

Bron : DR ing Simon Troost, advies verzuim en re-integratie en Cheryl

futuristic-office-building.jpg

Nieuwe samenwerking

Per heden is er samenwerking met de casemanager online. Neem hiervoor contact op met de Casemanager online. Wilt u liever een zzper per opdracht. Neem dan contact met ons op!

WhatsApp whatsapp