Brainonwork.com

Re-integratie 2e spoor

BRAIN ON WORK

Doelen Werkfit Maken 

Met Werkfit Maken wordt gewerkt aan het versterken van de werknemersvaardigheden, het verbeteren van persoonlijke effectiviteit en het verkennen van de arbeidsmarkt. Voorbeelden van doelstellingen voor Werkfit Maken trajecten:

⦁ Het aanbrengen van structuur in het leven van kandidaat in aanloop naar werk.
⦁ Het leren omgaan met beperkingen.
⦁ Het verder ontwikkelen van assertiviteit.
⦁ In kaart brengen wat voor werk een kandidaat wil doen.
⦁ Arbeidspositie in kaart brengen.
⦁ Vaardigheden en kennis zo goed mogelijk laten aansluiten op arbeidsmarkt.

Middelen Werkfit Maken  

Bij Werkfit Maken wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken en modules om de kandidaat werkfit te maken en klaar te stomen voor een nieuwe baan. Voorbeelden hiervan zijn:

⦁ Coaching.
⦁ Assertiviteitstrainingen.
⦁ Beroepskeuzetesten.
⦁ Opleidingen.
⦁ Proefdraaien op werkervaringsplekken.
⦁ Stages.

Looptijd Werkfit traject

Een Werkfit Maken traject is maatwerk en een vaste duur is dan ook niet te geven. Wel geldt een maximumaantal uren en een maximale duur. Het maximumaantal uren voor Werkfit Maken ligt op 40 uur. De maximale looptijd voor WGA- en Wajong cliënten is 18 maanden en voor Ziektewet cliënten 6 maanden. 
futuristic-office-building.jpg

Reintegratie traject werkfit

Werkfit Maken is een re-integratietraject voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (AG) of een ziektewetuitkering (ZW). Het maakt hierbij niet uit of u als werkgever Eigen risico drager bent. Het doel is om mensen met een uitkering van het UWV of de ex werkgever weer werkfit te maken met daarbij veel aandacht voor werkvermogen en sollicitatiecapaciteiten.

Duur : 6 maanden
Bedrag : €1825.- excl. BTW (mits de opdracht vanuit het UWV komt)

Reintegratie traject Naar werk

Een re-integratietraject is een plan dat uit verschillende stappen of middelen bestaat met als doel dat u weer (deels of volledig) kunt werken. Hieronder staan voorbeelden van middelen die ingezet kunnen worden: Ondersteuning op het werk, zoals jobcoaching. Een beroepskeuzetest of coaching.

Duur : 6-9 maanden
Bedrag : €2125,- excl. BTW (mits de opdracht vanuit het UWV komt)

2e spoor

Het kan zijn dat u een bijna een jaar ziek bent en dat het duidelijk is dat u medisch gezien helaas uw eigen werk niet meer kunt verrichten door ziekte. Uw werkgever zal u dan waarschijnlijk benaderen om een 2e spoor in te zetten. Een 2e spoor traject houdt in dat u naar ander werk gaat kijken buiten uw werkgever. Wij helpen uw werknemer graag met vinden naar passend werk.
Hierin kijken we altijd naar de behoefte van de cliënt.

Duur : 12 maanden €2850,- excl. BTW
Duur : 6 maanden €1425,- excl. BTW

Specialisatie : Verslaving

Hierbij maken we gebruik van de technieken van hypno therapie. Gericht op werk en Life style.

Duur : 12 maanden €3250,- excl. BTW

WhatsApp whatsapp